Fotograf: Melanie Burford

CAMRIA: Nytt AMR senter på Vestlandet

Universitetet i Bergen etablerer et senter for antibiotikaresistens i samarbeid med forskere ved Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus; CAMRIA (Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches). Trond Mohn stiftelse bidrar økonomisk til senteretableringen.

Ifølge daglig leder Sveinung Hole er dette en satsing helt i stiftelsens ånd:

Her adresseres en nasjonal, ja til og med global utfordring, på en tverrfaglig måte med institusjoner som involverer kompetansebygging og samarbeid over store deler av Vestlandet. For stiftelsen er også CAMRIA med å komplettere vårt nasjonale program mot anitibiotikaresistens som er stiftelsens største satsing noensinne. CAMRIA vil også inngå i et felles prosjekt for å fremme samarbeid og synergier mellom satsingene. Vi er stolte over å være med å bidra til realisering av CAMRIA, forteller han.

Nina Langeland, som er senterets leder, forklarer at man i senteret ønsker å koble kunnskap fra samfunnsvitenskapene, informatikk og matematikk med medisinsk kunnskap for å finne ut mer om hvordan og hvorfor resistens spres.

Les mer om satsingen i en artikkel publisert av Universitetet i Bergen.

Ingressfoto: Melanie Burford Silvereye Pictures/TMSPrivacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo