Bjerknes klimavarslings-enhet – viktig del av ny SFI ved NORCE

Forskningsrådet kunngjorde i dag at et av de nye SFI (Senter for forskningsdrevet Innovasjon) skal gå til Climate Futures. Senteret legges til NORCE. En av stiftelsens klima-satsinger; Bjerknes klimavarslingsenhet, utgjør en viktig del av senteret. Senteret skal lage nye løsninger for å forutsi og ikke minst håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid.

Senteret skal ledes av Erik Kolstad i NORCE/Bjerknessenteret.

Vi gratulerer det bergenske fagmiljøet og samarbeidspartnerne deres med SFI-en. Tildelingen  understreker at Bergen med innsats over mange år har lykkes med å etablere et sterkt og innovativt klimavarslingsmiljø.

Les mer om saken her.

Les om øvrige SFI-tildelinger:

 

Ingressfoto: Noel Keenlyside, leder for TMS satsingen Bjerknes klimavarslingsenhet, Øyvind Paasche, rådgiver ved UiB/Bjerknessenteret, og Erik Kolstad, forsker ved NORCE/Bjerknessenteret og senterleiar for Climate Futures. Foto: Andreas H. Opsvik