Bioinformatikksatsingen – alle de nye gruppelederne er nå på plass

En av de største og bredeste satsingene som UiB, HUS og stiftelsen samarbeider om er bioinformatikksatsingen.

Satsingen innebærer bidrag til å rekruttere 5 vitenskapelige stillinger ved UiB, driftsstøtte til bruk av avansert medisinsk utstyr til persontilpasset medisin og genomsekvensering samt etablering av et bioinformatisk servicesenter for forskere ved UiB og HUS, SAMB.

Nå er alle de fem vitenskapelige stillingene besatt og fire av dem var til stede på CBUs møte: Bioinformatics in Bergen (BiB) 16.-17. oktober.

På bildet fra venstre; Styreleder i Trond Mohn stiftelse Stener Kvinnsland, prodekan Anne Marit Blokhus, Johannes Kirchmair (Kjemisk institutt), Sushma Grellscheid (Institutt for biovitenskap), Inge Jonassen (leder CBU), Anagha Joshi (Klinisk institutt 2), Susanna Röblitz (Institutt for informatikk). Håkon Dahle (Institutt for biovitenskap) var på tokt da BiB ble arrangert.

Ingressfoto: Oddveig Åsheim/TFS