Foto: Stian H.Thowsen
Foto: Stian Thowsen

Bioinformatikk

I samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UiB) satser BFS betydelig på bioinformatikk. Satsingen innebærer bidrag til å rekruttere 5 vitenskapelige stillinger ved UiB, driftsstøtte til bruk av avansert medisinsk utstyr til persontilpasset medisin og genomsekvensering samt etablering av et bioinformatisk servicesenter for forskere ved UiB og HUS, SAMB.

Satsingen er knyttet til tidligere gaver i form av medisinsk utstyr fra Trond Mohn og BFS. For å få utnyttet gavene fullt ut, både fra HUS og UiBs side er det behov for både forskning, metodeutvikling og brukerassistanse. Satsingen er tverrfaglig og har som målsetning å styrke norsk forskning og utdanning innen beregningsorientert biologi.

Rekrutteringsdelen av satsingen skal bidra til å rekruttere 5 nye vitenskapelige gruppeledere til ulike bioinformatikkmiljø ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Computational Biology Unit (CBU) vil være den faglige enheten som koordinerer rekrutteringen og som vil være en viktig faglig samarbeidsdriver.

En del av satsingen vil gå til driftsstøtte til persontilpasset medisin og genomsekvensering. Denne aktiviteten har kommet godt i gang, og siden oppstarten i 2017 har nærmere 50 prosjekter med UiB- eller HUS-forankring mottatt slik støtte. De dekker til sammen et bredt spekter av forskningsfelt, slik som ulike kreftsykdommer, arvelige syndromer, infeksjonssykdommer, overvåkning av marin forurensing, og forskning på torsk og lakselus.

En del av satsingen vil gå til å etablere Senter for Anvendt Medisinsk Bioinformatikk (SAMB), og en BFS-finansiert stilling vil yte bioinformatikkservice til forskningsprosjekter innenfor biomedisinske problemstillinger.

 

Her kan du lese hvordan UiB presenterer satsningen: Storsatsning på bioinformatikk 

Nordic Life Science 10.102017
Pushing Bioinformatics Further

Nyheter fra CBU

Fakta om rekrutteringsprosjektet

Prosjektperiode: 2017-2022
Vertsinstitusjon: UiB
Prosjektleder: Professor Inge Jonassen
Tildeling: 29.4 MNOK (hvorav de siste 9,8 MNOK er avhengig av god progresjon i prosjektet)

Les mer om CBU

Fakta om støtte til drift av utstyr for persontilpasset medisin og genomsekvensering

Prosjektperiode: 2017-2020
Vertsinstitusjon: UiB
Prosjektleder: Professor Vidar M. Steen
Tildeling: 12 MNOK

Mer informasjon

Fakta om bidraget til å opprette Senter for anvendt medisinsk bioinformatikk (SAMB)

Prosjektperiode: 2017-2023
Vertsinstitusjon: HUS
Prosjektleder: professor Vidar M. Steen
Tildeling: 6.15 MNOK (hvorav 1.9 MNOK er avhengig av tilfredsstillende progresjon i prosjektet)

Mer informasjon