Foto: Melanie Burford
Trond Mohn Foundation grant candidates at the yearly ceremony December 07, 2018. Photo: Melanie Burford

Starting Grant programmet

Siden etableringen har stiftelsen ønsket å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til Bergen. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) er det etablert et 4-årig rekrutteringsprogram, Starting Grant programmet, for å nå dette målet.

Programmet lyses ut hvert år, og normalt tildeles 3-4 stipend. Aktuelle kandidater fremmes av fagmiljøene og programmet er åpnet for alle fagdisipliner ved UiB.  De rekrutterte kandidatene er presentert under.

Willem van der Bilt

Dr Willem van der Bilt ble tildelt TMS Starting Grant 4. desember 2020. Prosjektet vil bruke nye teknikker og modeller for å forbedre kunnskapen på feltet global oppvarming.

Les mer

Erlend Grong

Dr. Erlend Grong ble tildelt TMS Starting Grant 4. desember 2020. Prosjektet vil gjøre grunnarbeidet for nye verktøy for å forstå ligninger som dukker opp i finans og robotikk.

Les mer

Salwa Suliman

Dr Salwa Suliman ble tildelt TMS Starting Grant 4. desember 2020. Sulimans forskning omhandler stamceller; spesielle celler som kan gjenopprette skadet vev og bein i en prosess kalt regenerering.

Les mer

Karl M. Laundal

Dr Karl M. Laundal ble tildelt TMS Starting Grant 6. desember 2019. Han er forskningsleder for prosjektet “What Shapes Space”. Prosjektet startet i 2020.

Les mer

Eirik Hovden

Dr Eirik Hovden ble tildelt TMS Starting Grant 6. desember 2019. Han forsker på hvordan Islamsk lov endrer seg. Prosjektet hadde oppstart i 2020teks

Les mer
Foto: Melanie Burford

Selina Våge

Dr Selina Våge ble tildelt TMS Starting Grant 7. desember 2018. Hun er interessert i hvordan vi kan forklare kompleksitet i naturen ved enkle og universelle mekanismer. Prosjektet hadde oppstart i 2019.    tekst

Les mer
Foto: Melanie Burford

Arjan H. Shakel

Dr Arjan H. Shakel ble tildelt TMS Starting Grant 7. desember 2018. Han er forskningsleder for prosjektet “Strengthening Regional Democracy: Contributing to Good Democratic Governance”. Oppstart 2019.

Les mer

Helen Frances Leslie-Jacobsen

Dr Helen Frances Leslie Jacobsen ble tildelt BFS Starting Grant 1. desember 2017. Hun arbeider for tiden med norsk, islandsk og færøysk juridisk historie i middelalderen og tidlig moderne tid. Oppstart 2018.

Les mer
Photo: Melanie Burford

Konrad Tywoniuk

Dr Konrad Tywoniuk ble tildelt BFS Starting Grant 1. desember 2017. Forskningen hans handler om naturens fundamentale vekselvirkninger, hovedsakelig den svake og sterke kjernekraften. Oppstart 2018.

Les mer

Andreas Born

Dr Andreas Born er forsker ved Institutt for geovitenskap, der han leder en forskningsgruppe som arbeider med en ny type isdekke-modell gjennom en unik tverrfaglig tilnærming. Oppstart 2017.

Les mer

Lilya Budaghyan

Dr. habil. Lylia Budaghyan er forskningsleder for prosjektet “Construction og Optimal Boolean Functions”. Hun er en ledende spesialist innen boolske funksjoner og deres applikasjoner. Oppstart 2017.

Les mer

Steffen Leth Jørgensen

Dr. Steffen Leth Jørgensen er leder for en egen forskningsgruppe for å realisere Urosjektet «unveiling the Deep Marine Biosphere». Han er også tilknyttet  K.G. Jebsen Center for Deep Sea Research, som gruppeleder. Oppstart 2017.

Les mer

Yvette Peters

Dr. Yvette Peters er forsker ved Universitetet i Bergen, og forskningsleder for prosjektet «The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe». Oppstart 2017.

Les mer

Charalampos Tzoulis

Charalampos Tzoulis MD, PhD, er nevrolog ved Haukeland Universitetssjukehus og leder av forskningsgruppen:  Translational Science in Neurodegeneration and Aging (TSNA) ved Universitetet i Bergen. Oppstart 2017.

Les mer

Kjetil Våge

Dr. Kjetil Våge er forsker i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen. Han har en bachelor grad i fysikk fra University of New Brunswick, Canada (2003) fulgt av master (2006) og doktorgrad (2010) i fysisk oseanografi fra Massachusetts Institute of Technology. Oppstart 2016.

Les mer

Anna Nele Meckler

Dr. Nele Meckler arbeider med å rekonstruere tidligere klima ved hjelp av innovative teknikker på geologiske materialer, som marine skjell bevart i havsedimenter. Etter studier i geoøkologi ved University of Bayreuth fortsatte Anna Nele Meckler sin vitenskapelige karriere. Oppstart 2015. Usynlig tekst Usynlig tekst Usynlig tekst 

Les mer

Stian Knappskog

Dr. Stian Knappskog fullførte sin doktorgrad i 2007 og var deretter postdoktor ved Universitetet i Bergen og ved Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, UK. Forskningen er forkusert på de molekylære og genetiske årsakene til at noen kreftceller blir motstandsdyktige mot cellegift. Oppstart 2015.

Les mer