BFS Starting Grant

Siden etableringen har stiftelsen ønsket å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til Bergen. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) er det etablert et 4-årig rekrutteringsprogram, BFS Starting Grant, for å nå dette målet.

Programmet lyses ut hvert år, og normalt tildeles 3-4 stipend. Aktuelle kandidater fremmes av fagmiljøene og programmet er åpnet for alle fagdisipliner ved UiB.  De rekrutterte kandidatene er presentert under.

Foto: Melanie Burford

Arjan Shakel

Dr Arjan Shakel ble tildelt BFS Starting Grant 7. desember 2018. Prosjektet har oppstart i 2019.

Les mer