BFS Starting Grant

Siden etableringen har stiftelsen ønsket å fremme rekruttering av fremragende unge forskere til Bergen. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) er det etablert et 4-årig rekrutteringsprogram, BFS Starting Grant, for å nå dette målet.

Programmet lyses ut hvert år, og normalt tildeles 3-4 stipend. Aktuelle kandidater fremmes av fagmiljøene og programmet er åpnet for alle fagdisipliner ved UiB.  De rekrutterte kandidatene er presentert under.

Foto: Melanie Burford

Arjan Shakel

Dr Arjan Shakel ble tildelt BFS Starting Grant 7. desember 2018. Prosjektet har oppstart i 2019.

Les mer

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo