Foto: Gudrun Sylte

BFS bidrar til forskning på klimavarsling

Bergens forskningsstiftelse (BFS) i samarbeid med Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen og senterets partnere; Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research, etablerer nå en egen enhet, Bjerknes CPU (Bjerknes Climate Prediction Unit) som skal forske på klimavarsling. BFS bidrar med 30 MNOK og samarbeidspartnerne bidrar med tilsvarende.

Vær og klima varsles i ulike tidsskalaer – mest kjent er den daglige værvarslingen som varsler været i inntil 10 dager. Forskerne i den nye satsingen Bjerknes CPU skal utvikle metoder som legger til rette for varsling av klima fra sesonger til tiår og enda lengre. Bjerknessenteret har også et stort prosjekt som fokuserer på sesongvarsling av klima i inntil 3 måneder fram i tid.

Les mer her.

Foto: Gudrun Sylte/Bjerknessenteret