Bergen Center for Brain Plasticity inviterer til internasjonal konferanse

Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) inviterer til sitt første store internasjonale forskningsarrangement tirsdag 3. mars.

BCBP har gått sammen med NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser og kan vise til et program spekket med topp nasjonale og internasjonale forskere der målsetningen er å finne gode måter å organisere forskning og samarbeid slik at man oppnår ny kunnskap. Deling av erfaring og visjoner:

“How to organize research and collaboration in order to gain new knowledge? Experiences and visions”

Sted: Bergen 3. Mars (Bikuben, Haukeland sykehus).

De fremste forskerne innen sine respektive områder, så som Michelle Craske, Pat Sullivan, Kerry Ressler, Ole Andreassen og en rekke andre vil presentere og diskutere.
Fullt program og påmelding