BFS årsberetning for 2016

Stiftelsen utarbeider en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen for 2016 har i tillegg fått ny lay-out som en del av stiftelsen arbeid med synlighet.Les årsberetningen for 2016 her.Øvrige årsberetninger kan du lese her. ...

0
0

Åpning av nytt senter for ernæring

Institutt for Klinisk medisin 1 ved Universitetet i Bergen, arrangerte åpningsseminar for sitt Senter for ernæring 30. januar. Les mer om åpningen her. Senteretableringen er støttet av Bergens forskningsstiftelse....

0
0

Storsatsing på bioinformatikk i Bergen

Bergens forskningsstiftelse støtter en 5-årig satsing på bioinformatikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).  I et intervju med UiB, forklarer direktør Inge Jonassen ved Computational Biology Unit hvordan en nå har som mål å styrke norsk forskning og utdanning i beregningsorientert biologi.En...

0
0