Gratulerer Charalampos Tzoulis!

Torsdag 17. oktober åpnet landets første forskningssenter for klinisk behandling – Neuro-SysMed. Senteret fikk innvilget hele 160 millioner i støtte fra Forskningsrådet i fjor, over en åtteårsperiode, og skal forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens. Det nye senteret skal ha et nasjonalt...

0
0

Trond Mohn stiftelse – professor Åslaug Ommundsen

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Karsten Specht

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De...

0
0

Nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen

Fredag 27. september er det offisiell opning av det nye forskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP). Senteret er etablert i samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen med støtte frå Trond Mohn stiftelse (tidlegare Bergens forskningsstiftelse) og Kavlifondet. Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP)...

0
0

Åpning av utstillingen “Women of Mathematics”

Den Europeiske vandreutstillingen «Women of Mathematics» hadde offisiell åpning i Tromsø 20. august. Utstillingen gir et glimt inn i matematikkens verden, gjennom portrettene kvinnelige matematikere i Europa. Cordian Riener tok inititativ til at også en norsk kvinne portretteres i utstillingen; Ragni Piene, og fikk utstillingen...

0
0

“Kystsamarbeidet”: Kick-off for PET/Nukleær-prosjektet i Tromsø

Rune Sundset, prosjektleder for Universitetet i Tromsø sitt prosjekt "Targeting tumor microenvironment : Boosting PET-based diagnostics and therapies" inviterte samarbeidspartnerne til et Kick-off møte i tromsø 19.-20. august. Kystsamarbeidet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse På programmet stod det omvisning på det...

0
0

AMR-prosjektet i Tromsø – Kick off 21. August

Onsdag 21. august arrangerte Arnfinn Sundsfjord, prosjektleder for TMS AMR-satsing i Tromsø, et Kick-off seminar. Prosjektet " Klebsiella pneumoniae - en sentral aktør i den globale spreding av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling (KLEB-GAP)" - har etablert et svært bredt samarbeid...

0
0

Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Silke Appel

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De...

0
0

Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Jørn Jacobsen

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Banebrytende forskningssamarbeid skal gi bedre kreftbehandling

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse, som begge er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har til sammen tildelt 80 millioner kroner til et nytt nasjonalt forskningssamarbeid som skal gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene. "Kystsamarbeidet" omfatter...

0
0