DIGSSCORE – et kraftsenter for tverrfaglig forskning

Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, og er en kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap som utnytter digitaliseringen av samfunnet til nyskapende og verdensledende forskning om samfunn og politikk. Professor Elisabeth Ivarsflaten som har ledet arbeidet med etablering...

0
0

Årsrapport fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0

Daglig leder Sveinung Hole: Kronikk fra HO21-rådets leder

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet er oppnevnt av regjeringen og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene....

0
1
Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin søker prosjekter

Det nyetablerte senter for regenerativ medisin skal nominere prosjekter til Trond Mohn stiftelse. For å identifisere de beste prosjektene lyser senteret etter prosjekter gjennom en prekvalifiseringsrunde. Les mer om prekvalifiseringen på senterets nettsider. Frist for å sende prosjektforslag til Senter for regenerativ medisin er 22....

0
0
Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin etablert

Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen, og Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen har etablert et Senter for Regenerativ Medisin. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Senterets mål er å utvikle translasjonell forskning og klinisk utprøving innen regenerativ medisin i Bergen. Senteret bygger...

0
0
Fotograf: Melanie Burford

Utlysning AMR: CAMRIA – søker prosjekter

CAMRIA - Vestnorsk senter for antibiotikaresistens - er invitert til å nominere prosjekter til Trond Mohn stiftelse. Senteret ønsker derfor å motta prosjektforslag av høy kvalitet innenfor senterets profil. Senterets vertsinstitusjon, Det medisinske fakultet ved UiB, har lagt utlysningstekst og maler for søknad, budsjett på...

0
0
Fotograf: Melanie Burford

CAMRIA: Nytt AMR senter på Vestlandet

Universitetet i Bergen etablerer et senter for antibiotikaresistens i samarbeid med forskere ved Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus; CAMRIA (Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches). Trond Mohn stiftelse bidrar økonomisk til senteretableringen. Ifølge daglig leder Sveinung Hole er dette en satsing helt i stiftelsens ånd: – Her...

0
0

TMS STG: Utlysning med søknadsfrist 8. mars 2021

TMS Starting Grant programmets utlysning for 2021 er nå publisert.  Frist for UiB til å nominere kandidater er satt til 8. mars 2021. Nytt for årets utlysning er at UiB oppfordres til en balansert nominering forholdsmessig, mellom kvinner og menn. Prosessen består av en prekvalifiseringsrunde som avgjøres...

0
1

Invitasjon til seminar: Covid-19: Research in the Wake of the Pandemic

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til...

0
0

Året 2020 ved Trond Mohn stiftelse

May you live in interesting times  …lyder en gammel kinesiske forbannelse. Den fikk ny mening i mars. Koronaviruset har såvisst også påvirket stiftelsen. Da pandemien var en realitet, fant vi raskt sammen med Norges forskningsråd og Kreftforeningen i et spleiselag og finansierte 30 forskningsprosjekter med umiddelbar relevans for pandemien. De beste forskerne i Norge forsker mens det skjer, der det skjer – uten å kompromisse hverken på kvalitet eller andre prinsipper!  Et skritt tilbake; la...

0
0