Forskningsfinansiering: Sveinung Hole deltar på Arendalsuka

Daglig leder for Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole, skal delta på Stiftelsesforeningen og UiAs arrangement under Arendalsuka med tittelen: Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?I oktober 2022 skal regjeringen legge frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskningsrådet...

0
0

Professor Yvette Peters – gratulerer med vel gjennomført TMS Starting Grant!

The Politics of Inequality. TMS støtte 9,84 MNOK. Prosjektperiode 2017-2021.Yvette Peters mottok TMS Starting Grant i 2017. Hun hadde med seg en bred internasjonal arbeidserfaring som postdoktor ved UiB, førsteamanuensis ved Humboldt universitetet i Berlin, forsker ved European University Institute i Firenze, Italia og forskningsassistent ved...

0
0

Skal gi diabetes-pasienter presis behandling

– De fleste diabetes-pasienter lever gode liv, men responsen på behandlingen varierer og mange pasienter utvikler komplikasjoner. Diagnostikk og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til. Det sier lederen for et nytt forskningssenter i Bergen, professor Pål R. Njølstad. Trond Mohn...

0
0

Vestnorsk samling om forskning på antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens kan på sikt bli et enda større helseproblem enn Covid-19, både globalt og i Norge. Med støtte fra Trond Mohn stiftelse går Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus sammen om forskning på hvordan og hvorfor resistens utvikles og blir spredd, og hvordan...

0
0

Forskningsenhet for helseundersøkelser – resultater av prosjektet

TMS-støtte: 11,3 MNOK over 5 år. Prosjektleder og leder for enheten er professor Francisco Gómez Real, Klinisk institutt 2.[caption id="attachment_7870" align="alignright" width="275"] Professor Francisco G. Real, sammen med flere av forskningsenhetens ansatte, i forbindelse med innflytting i nye lokaler januar 2019. Foto: Oddveig Åsheim[/caption]Etter 5...

0
0
Fotograf: Øystein Fykse/HUS

Satser stort på avansert celleterapi

Med støtte fra Trond Mohn stiftelse får forskere i Bergen nå mulighet til å utvikle nye metoder for behandling av kroniske og akutte sår, beinskader og psykose gjennom bruk av stamceller. Etableringen av et nytt senter for regenerativ medisin og forskningen ved dette senteret, vil...

0
0

Fem ferdige TMS Starting grant-ere, hvordan gikk det med dem?

TMS Starting Grant programmet er et flaggskip for stiftelsens samarbeid med Universitetet i Bergen. Til nå har 47 kandidater blitt tatt opp i programmet og 34 er ferdige. Det er hyggelig når nye lovende forskningsledere får sitt starting grant, men kanskje vel så hyggelig å...

0
0

Årsrapport for 2021 fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0