Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Tid for framdriftsrapportering

I disse dager sendes skjema for framdriftsrapportering ut til våre prosjektledere.  Med denne rapporteringen ønsker vi å vite hvordan det går med prosjektet, både faglig og økonomisk. Hvis dere har nyheter eller oppdateringer bidrar vi gjerne med å formidle disse. Frist for innsending er 1. november. Ingressbilde:...

0
0

180°N inviterer til Høstseminar 1. oktober

Samarbeidsprosjektet innen nukleærmedisin, 180°N, inviterer til høstseminar fredag 1. oktober kl 9-11:30 9.00 Welcome by Tom Christian Holm Adamsen 9.10 Updates from Trondheim (moderator Tone F. Bathen) Asta Håberg: Use of amyloid and tau PET-tracers in patients with mild cognitive impairment Rene Winter: First experience with a radiotherapy tailored...

0
0

Invitasjon til seminar #3 Research in the wake of the pandemic, 29. september

PÅMELDING Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten,...

0
0
Cordian Riener, professor ved UiT - Norges arktiske universitet

Drømmer om et forskningssenter i matematikk i Tromsø

Professor Cordian Riener ble rekruttert til Tromsø gjennom Tromsø forskningsstiftelses og Trond Mohn stiftelses matematikkprogram. Han brenner for faget sitt, elsker Tromsø og har mange planer for å sette UiT - Norges arktiske universitet på det matematiske verdenskartet. Universitetet i Tromsø har intervjuet Cordian - les...

0
0

180°N – webinar om pågående prosjekter innen nukleærmedisin

Stiftelsens program innen nukleærmedisin, 180°N inviterer til vårseminar fredag 7. mai kl 10-12. Program Title Presenter Welcome Tone Frost Bathen PET/MRI in radiotherapy Kathrine Røe Redalen Diagnostic assessment of amino acid PET/MRI in the evaluation of brain metastases Silje Kjærnes Øen PSMA-PET of prostate cancer – current status of WP1 Ingerid Skjei Knudtsen Radionuclide targeted therapy &...

0
0

Foreslå kandidater til Mohn-prisen!

Vår søsterstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, har bevilget støtte til etablering og drift den internasjonale Mohnprisen. Prisen deles ut av UiT Norges arktiske universitet til personer/grupper som har publisert fremragende forskning relatert til Arktis, og som har en ledende stilling internasjonalt innen det aktuelle forskningsfelt, og som...

0
0

Research in the wake of the pandemic: Invitasjon til seminar #2

PÅMELDING Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten,...

0
0

DIGSSCORE – et kraftsenter for tverrfaglig forskning

Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, og er en kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap som utnytter digitaliseringen av samfunnet til nyskapende og verdensledende forskning om samfunn og politikk. Professor Elisabeth Ivarsflaten som har ledet arbeidet med etablering...

0
0

Årsrapport fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0

Daglig leder Sveinung Hole: Kronikk fra HO21-rådets leder

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet er oppnevnt av regjeringen og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene....

0
1