Stiftelsens Årsberetning 2020

Trond Mohns stiftelses Årsberetning for 2020 er nå klar. Siden stiftelsen ble etablert er det tildelt totalt 1.213 millioner kroner til vedtektsbestemte formål (per 31.12.2020). Ved årsskiftet 2020/2021 var stiftelsens forvaltningskapital 3.152 millioner kroner.Stiftelsens viktigste oppdrag er å omsette stifters intensjoner og pengegaver til gode...

0
0

Trond Mohn stiftelse og UiB tar dyphavsforskningen til Polhavet

Trond Mohn stiftelse har tildelt 16 millioner kroner til Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB) fordelt over fem år. UiB avsetter ca 88 millioner kroner til lønnsmidler og drift av det tverrfaglige forskningssenteret. – Støtten fra Trond Mohn stiftelse gjør det blant annet...

0
0

Hjerteforskning på Haukeland universitetssykehus

Trond Mohn stiftelse har tildelt 12 millioner kroner til to forskningsprosjekter i Bergen som skal bidra til bedre behandling av hjertepasienter. Helse Bergen har satt av 15 millioner kroner til de samme prosjektene. – Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus har et forskningsmiljø som nyter stor anerkjennelse...

0
0

Trond Mohn stiftelse

Bergens forskningsstiftelse markerer sitt 15-årsjubileum ved å bytte navn til Trond Mohn stiftelse. Stiftelsen har siden opprettelsen i 2004 tildelt 1 milliard kroner til forskningsinstitusjoner i Norge.- I anledning vårt 15-års jubileum gjør vi ære på vår stifter som ved sine generøse gaver gjør det...

0
0

Nasjonalt program mot antibiotikaresistens

På anbefaling fra et evalueringspanel bestående av internasjonalt anerkjente fageksperter, vil BFS støtte fire prosjekter med tilsammen 75 MNOK. I tillegg er det satt av 5 MNOK til tiltak for å fremme samarbeid og synergier mellom prosjektene.Det er nå klart hvilke av de 16 foreslåtte...

0
0

Storsatsing på etikk og helseprioriteringer i Bergen

Bergens forskningsstiftelse, som er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har tildelt 35 millioner kroner til etablering av Bergen senter for etikk og prioritering, (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS), ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen. Stiftelsen har...

0
0

Går sammen om nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen

Pressemelding 25.10.2018Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse. Bakgrunnen er at et forskerteam i Bergen har utviklet en behandling av tvangslidelser som har gitt oppsiktsvekkende gode...

0
0

Henter fire fremragende matematikere til Norge

Fire unge og internasjonalt anerkjente matematikere er ansatt i forskerstillinger ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Rekrutteringen er gjort mulig med støtte fra Bergens forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse.Didier Pilod (41) fra Frankrike er knyttet til Universitetet i Bergen, Claudia Scheimbauer (32) fra Østerrike...

0
0