Årsrapport fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og det er nå utarbeidet en flott rapport for året 2020, der prosjektene og arbeidspakkene presenteres.

Programmet krever tett samarbeid mellom medarbeiderne i de ulike institusjonene, noe som også åpner opp for

Programmets ledelse skriver innledningsvis at “ ..resultatene fra forskningen vil ha betydning for flere pasientgrupper i Norge i løpet av relativt kort tid”. Det er gode nyheter for mange mennesker i landet vårt. Trond Mohn stiftelse er stolt samarbeidspartner.

Les årsrapporten her.