Årsrapport for 2021 fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og det er nå utarbeidet en flott rapport for året 2021, der prosjektene, arbeidspakkene og noen av de unge forskerne i prosjektet presenteres.

Programmets ledelse skriver innledningsvis at “ ..Vi ser allerede konturene av spennende resultater. De første vitenskapelige arbeidene er publisert, men den viktigste effekten av 180°N er at resultatene kommer pasientene til gode.

Trond Mohn stiftelse ser fram til at pasienter og pårørende skal få nytte av forskningen og er stolt samarbeidspartner.

Les årsrapporten her.