Foto: Jørgen Barth, UiB

Åpning av Mohn Medical Imaging and Visualization Center

-Pasienter vil i framtiden få mer presis behandling på grunn av bedre bildediagnostikk – Dette sa sykehusdirektør Eivind Hansen under den offisielle åpningen 11. desember. Senteret er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, med støtte fra Bergens forskningsstiftelse.

Senteret skal forske på og utvikle ny metodikk knyttet til bildediagnostikk, spesielt for utstyrsinvesteringane fra familien Mohn og Bergen forskningsstiftelse, det vil si MRI, PET og CT.

Les mer.

Foto: Jørgen Barth/UiB