TMS Starting Grant Program –

Utlysning 2021

Step 1 – Prekvalifisering

Søknadsfrist 8. mars 2021.

Utlysningstekst og maler:
(Dokumentene foreligger kun på engelsk.)

Svar på prekvalifiseringsrunden vil foreligge medio juni 2021. Finalerunden vil ha søknadsfrist medio august, og intervjudagen for finalistene kunngjøres senere. Resulatet av finalerunden offentliggjøres 3. desember 2021.

For ytterligere informasjon om TMS Starting Grant, se tidligere TMS Starting Grant-mottakere og/eller kontakt stiftelsen. Se også UiBs artikkelserie om 6 tidligere TMS Starting Grant-mottakere:

  1. Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig – professor Jørn Jacobsen
  2. Fra ski til Sjögrens syndrom – professor Silke Appel
  3. Fascinert av hjernen – professor Karsten Specht
  4. Håndskrifter som knytter Europa sammen – professor Åslaug Ommundsen
  5. – Støtta kom på eit kritisk punkt – professor Bodil Holst
  6. Ei kule varmt for klimaet – professor Håvard Haarstad