Foto: Melanie Burford

Andre kompetansetiltak

Stiftelsen har på ulikt vis satset på kompetanse siden oppstart; egne program, som Bergen medisinske forskningsstiftelses rekrutteringsordning, og som del av tematiske satsinger som partikkelterapi, bioinformatikk og matematikk. Den nyeste satsingen er et karriereutviklingsprogram for deltakere i TMS Starting Grant programmet.

TMS-UiBs Karriereutviklingsprogram

Programmet ble etablert for å sikre at unge forskningsledere rekruttert med støtte fra Trond Mohn stiftelse får god prosjektstøtte, utveksler best praksis, utvikler seg som ledere og etablerer et lokalt sterkt faglig og sosialt nettverk slik at de får hentet ut sitt faglige potensiale ved UiB. Programmet er samlingsbasert med ulike tema som kommunikasjon, rekruttering og personalledelse, økonomistyring m.m. Som del av nettverksbyggingen vil tidligere deltakere i TFS Starting Grant-programmet inviteres på en årlig samling.

Programmets nettside
UiB.no
05.04.2019 Nytt karriereprogram ved UiB
UiB.no 07.12.2018 Får bygge opp grupper rundt egen forskning ved UiB


 

Rekrutteringsprogrammet til BMFS

Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS), som fusjonerte med Bergens forskningsstiftelse 1.1.2014, i har i perioden 2006 – 2013 støttet forskning i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk medisinsk virksomhet – såkalt ”translasjonsforskning” ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.  Herunder også tiltak for å styrke rekruttering av særlig kvalifiserte forskere til medisinsk forskning i Bergen. Fra starten i 2004 og til fusjonen i 2014 delte stiftelsen ut over 143 millioner kroner til medisinsk forskning og utstyr.

Rekrutteringsprogrammet til BMFS har bidratt til følgende rekrutteringer:

2013:
Vibeke Andresen, Molecular Targeted Therapy in Acute Myeloid Leukemia, NOK 1.100.000 årlig i 3 år
Kimberley Joanne Hatfield, Characterization of metabolic phenotypes and signaling pathways in acute myeloid leukemia and their role in anti-leukemia treatment, NOK 1.100.000 årlig i 3 år
Camilla Krakstad, Improved treatment based on molecular alterations in endometrial cancer, NOK 1.100.000 årlig i 3 år

2012:
Wibrand, Karin; Noncoding RNA in synaptic plasticity and disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Wang, Xiang; Cell-cell interactions during apoptosis of cancer cells, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

2011:
Enger, Martha; Targeting NG2 as a therapy for human Brain Tumours,  NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Knapskog, Stian; Impact of MDM2 Promoter Polymorphisms on Cancer Risk, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Svanes, Cecilie; COPD, Asthma and Allergy in Three Generations and Relation to Environmental and Lifestyle Factors, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.
Eikesdal, Hans PetterThe Role of PTEN and Pseudo PTEN in Response to Breast Cancer Therapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

2010:
Gudbrandsen, Oddrun Anita; Identification of Genes Regulating the Rapid Glycemic Control Induced by Bariatric Surgery, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Høl, Paul Johan; Clinical biomaterials: Contributing to improved performance and safety of implants, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Håvik, Bjarte; Brain-expressed Immune Genes in Cognition and Mental Illnesses: Development and Characterization of New Models, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Kuipers, Sjouke Daouia; BDNF and Neurogenesis in Mood Disorders: ARCing the Gap from Psychopathology to Treatment, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Wang, Jian; The role of stromal cells in brain tumors after radiotherapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år
Wolff, Anette Susanne Bøe; Revealing mechanisms of pathological autoimmunity by studying a monogenic autoimmune disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Omtale av tildelingene på UiBs nettsider

2009:
Lise Gundersen; A translational approach to targeted treatment of diabetes: A node on structural and functional aspects of glucokinase within the Bergen Diabetes Research Group, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Daniela Elena Costea; Characterization of oral cancer stroma – validation of its molecular signature as prognostic factor and for therapeutic intervention, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Hrvoje Miletic; Role of EGFR in modulation of cancer stem cell-like and angiogenic brain tumor
phenotypes,
NOK 232.000 pr år i 3 år
Tomas Eagen; Inflammation and Infection in Chronic Obstructive Pulmonary Disease – A Large Cohort Study, NOK 1.050.000 pr år i 3 år
Xisong Ke; Genome-wide RNA Interference Screen for Molecular Therapeutic Targets of Prostate Carcinogenesis and Metastasis, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Nyhetsartikkel om tildelingen på UiBs nettsider


 

Andre kompetanserelaterte tildelinger fra BMFS

2006:
Til internasjonalt forskningssamarbeid omkring Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders, Gülen Arslan, kr 250.000.

2007:
Internasjonalt forskningssamarbeid om Biomedical Screening of Mithochondrial Properties and Redox Status in Living Cells – a High Content Approach, Karl Johan Tronstad, kr 200.000.
Internasjonalt forskningssamarbeid i tilknytning til MedVis, Odd Helge Gilja, kr 200.000

2008:
Øyvind Halskau; startpakke, NOK 200.000

For mer informasjon om kompetansebyggende tiltak knyttet til BFS tematiske satsninger – se under omtalen av disse.

 

 

Fakta om TMS Starting Grant karriereutviklingsprogram

Oppstart: 2019
Avsluttet: 2022

Alle aktive TMS-starting grant holdere er invitert til å delta i programmet. I tillegg er 2 andre rekrutteringsstillinger knyttet til store TMS prosjekter invitert til å delta.

Les mer om programmet

Fakta om BMFS rekrutteringsprogram

Oppstart: 2009
Avsluttet: 2013

20 personer ble rekruttert gjennom programmet. 10 av disse er nå professorer ved UiB. Siste tildeling i dette programmet ble foretatt i 2013.

Les mer om BMFS tildelinger