Foto: Melanie Burford Silvereye Pictures

Nasjonalt program for forskning på antibiotikaresistens

I samråd med Folkehelseinstituttet og andre kompetansemiljøer i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø, har stiftelsen utviklet et eget forskningsprogram innrettet mot AMR-tematikk. Internasjonale AMR-eksperter vurderte 16 prosjektforslage og konkluderte med at det er stor bredde, kraft og substans i forskningen på dette feltet i Norge. I tråd med ekspertenes anbefalinger ble det tildelt 75 millioner kroner til fire prosjekter. I tillegg kommer fem millioner kroner til ytterligere styrking av samarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Bred satsing over fire år

Prosjektene som vil pågå i fire år (2019 – 2023) , er dekker godt de tre temaene for satsingen: behandling, diagnostikk og overvåkning. De engasjerer vertsinstitusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Universiteter koordinerer tre av fire prosjekter, mens Haukeland Universitetssjukehus skal koordinere et prosjekt. Stavanger universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Drammen sykehus og Universitetet i Bergen deltar som partnere. I tillegg kommer nasjonale partnere som Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Alle prosjektene har internasjonale partnere.

Prosjekter ledet fra Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø

Fra Oslo leder professor Jukka Corander et stort prosjekt som tar for seg E. coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika. Fra Haukeland universitetssjukehus skal prosjektet ledet av professor Elling Ulvestad vurdere metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner, noe som kan redusere bruken av såkalt bredspektret antibiotika – et viktig mål i bekjempelsen av resistens. Prosjektet ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU i Trondheim vil gjøre det vanskeligere for bakterier å utvikle antibiotikaresistens, samtidig som man ser på alternative metoder for å bekjempe bakterier. Prosjektet ledet av professor Arnfinn Sundsfjord i Tromsø retter innsatsen mot en bestemt mikrobe (Klebsiella pneumoniae) som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr.

Satsingen i media:

BT:31.01.2019 Bergensforskere vil genteste bakterier
NRK Midtnytt: 31.01.2019 kl. 18.50 og nyhetsmelding kl. 14.57
BA: 31.01.2019 Skal kutte tiden for å gi diagnose fra to døgn til en time
Nordlys 31.01.2019: Multiresistente bakterier har tatt liv på UNN. Nå får Tromsøforskere titalls millioner for å forske på verstingbakterie.

Fakta om AMR-programmet

Oppstart: 2019
Periode: 4 år
Tildeling fra TMS: 80 MNOK fordelt slik:
– 75 MNOK: Forskningsprosjekter
–  5 MNOK: Tiltak som fremmer samarbeid og synergi mellom prosjektene

 

Les mer