AMR-prosjektet i Tromsø – Kick off 21. August

Onsdag 21. august arrangerte Arnfinn Sundsfjord, prosjektleder for TMS AMR-satsing i Tromsø, et Kick-off seminar.

Prosjektet ” Klebsiella pneumoniae – en sentral aktør i den globale spreding av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling (KLEB-GAP)” – har etablert et svært bredt samarbeid med institusjoner over hele verden i tillegg til sentrale institusjoner nasjonalt. Samarbeidspartnere var til stede på Kick-off-møtet i tillegg til Tromsøbaserte prosjektmedarbeidere.

Prosjektets 4 arbeidspakker ble grundig introdusert i tillegg til at partnergruppen gjennomgikk sentrale tema knyttet til prosjektledelse, økonomi, datalagring og deling, samt etablering av et årlig prosjektmøte, som for øvrig ble bestemt lagt til Bergen i juni 2020.

 

Foto: Unn Sørum