Fotograf: Melanie Burford

AMR-programmet – 16 søknader mottatt

Bergens forskningsstiftelse lyste i juni 2018 ut et forskningsprogram innen antimikrobiell resistens, med en ramme på i alt 70 millioner kroner. Ved søknadsfristens utløp, 3. september, mottok stiftelsen 16 prekvalifiseringssøknader fra 7 forskningsinstitusjoner. Totalt har disse søkt stiftelsen om 287 millioner kroner til forskning på behandling, diagnostikk og overvåkning av antimikrobiell resistens.

Søknadene kommer fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Tromsø og Akershus universitetssykehus.

Andre norske forskningsinstitusjoner som deltar som partnere i en eller flere av disse 16 søknadene er blant annet Folkehelseinstituttet, St Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Havforsknings-instituttet og SINTEF. Av de 16 søknadene er det 10 som har utenlandske partnerinstitusjoner med i planene.

Prekvalifiseringssøknadene går nå til sakkyndig vurdering hos internasjonale fageksperter. Daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole, sier i en kommentar at:

– Førsteinntrykket er at søknadene svarer godt på utlysningen, og det blir spennende å se hvilke av de 16 søkerne som vil bli invitert til å sende inn full søknad senere i høst.